jak ogłosić upadłość
Wyjście z długów

Sprawdzamy jak ogłosić upadłość

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest o wiele prostsze od kilku miesięcy na skutek zmiany przepisów ustawy prawo upadłościowe. Wszystko dzięki wykreśleniu artykułu 491 z indeksem 4, który określał przesłanki niemożliwości ogłoszenia upadłości. Od teraz więc przykładowo zawinienie i rażące niedbalstwo dłużnika przy zawieraniu kolejnych długów nie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku. Oczywiście warto robić wszystko, by nie musieć korzystać z tej opcji. Na początek można poprosić biuro księgowe o sprawdzenie naszych kosztów i wydatków. Być możne uda znaleźć się takie oszczędności, które pozwolą wyjść z długów obronną ręką. Nie zawsze jest to jednak możliwe z racji wielkości zobowiązań. W takim wypadku pomocny będzie radca prawny Malbork, który specjalizuje się w sprawach finansowych. Wobec tego jak ogłosić upadłość krok po kroku?

Ustalenie listy wierzytelności

Postępowanie upadłościowe inicjuje złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu. Właściwym w sprawie jest wydział gospodarczy sądu rejonowego odpowiedniego ze względu na miejsce ośrodka działalności życiowej dłużnika. We wniosku zawarte są podstawowe dane identyfikujące wnioskodawcę oraz jego pełnomocnika (jeżeli go posiada). Istotnym elementem jest lista wierzytelności. Dłużnik wskazuje w niej swoich wierzycieli oraz kwotę długu pozostającą do spłacenia. Ponadto, musi podać także termin wymagalności roszczenia. Element ten jest niezwykle trudny, zwłaszcza w przypadku osób posiadających wielu wierzycieli. Czasami ciężko określić zadłużenie wobec konkretnego wierzyciela, ponieważ wraz z upływem czasu kwota zadłużenia wzrasta. Dodatkowo w polskim prawie istnieje możliwość sprzedaży wierzytelności i wierzycielem może być po kilku latach ktoś inny. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług kancelarii adwokackich oferujących pomoc w oddłużaniu. Kancelaria taka podejmie analizę dokumentów i określi aktualnych wierzycieli.

Uargumentowany wniosek

Wniosek musi zawierać też uzasadnienie. Tutaj także dobrze jest powierzyć ten element wniosku prawnikowi. Wniosek o upadłość konsumencką należy dobrze uargumentowany, a wywodzone twierdzenia udowodnione. Z tego względu należy mieć wiedzę o pisaniu pism procesowych, których nie posiada osoba nie zajmująca się tą problematyką na co dzień. Oczywiście tutaj bez problemu wesprą nas prawnicy Malbork lub z innego miasta.
Postępowanie upadłościowe jest skomplikowane, a ogłoszenie upadłości to tylko jeden z jego elementów. Trzeba mieć na względzie, że to właśnie późniejsze elementy jak np. ogłoszenie planu spłat będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości upadłego (który w momencie ogłoszenia upadłości przestaje być dłużnikiem). Warto jednak robić wszystko, by nie znaleźć się w takiej sytuacji ostatecznej. Biuro rachunkowe sprawujące nadzór nad finansami może być niejako zabezpieczeniem przed popadnięciem w duże długi. Należy jednak skorzystać z jego usług odpowiednio wcześnie, by móc wypracować oszczędności pozwalające na regulowanie zobowiązań na bieżąco.

pomoc w oddłużaniu
Wyjście z długów
Pomoc w oddłużaniu

Pomoc w oddłużaniu i kredyty frankowe Kredyty frankowe od jakiegoś czasu są bardzo popularnym tematem. Jak też możemy zauważyć dość często podejmowanym przez osoby, dla których potrzeba jest pomoc w oddłużaniu. Powodem tego jest zapewne fakt, że waluta ta istotnie zdrożała. Ma to miejsce od czasu, gdy był boom na …